Po třiceti letech tréninku karate mohu říci, že Fudokan se zrodil v tom okamžiku, kdy jsem poprvé navštívil dojo. Toto je ale mé osobní stanovisko, o kterém je nutné se blíže zmínit.

Dojo mého učitele, Taji Kaseho, se jmenovalo Fudo Club. Na toto dojo jsem vzpomínal i při svém pobytu v Paříži v sedmdesátých letech, jeden díl Fudokanu jistě pochází právě z této doby.

Fudokan je však více než jen jedna vzpomínka. Tři ideogramy slova Fudokan znamenají stabilitu, tvrdost, důkladnost, dům a domov.

Fudokan je dům stabilních základů.

Tradiční symboly znaku Fudokan – orel, slunce, tygr a mořská vlna – jsou obecně známé lidem, kteří se zabývají historií karate. Emblém Fudokanu je podobný erbu, je spoután s tradicí, ze které se odvozuje sportovní karate. Fudokan je spojen s tradicí a sebeobranou.

Fudokan jsem založil v roce 1980 spolu s několika lidmi stejného smýšlení kvůli udržení hodnot původního karate. V období 1980-1989 udělal Fudokan velký pokrok směrem k samostatnosti a uznání světovou organizací tradičního karate ITKF. Japonští instruktoři sice pohlížejí na Fudokan rozdílně, v konečném efektu však byli učitelé karate nuceni akceptovat Fudokan jako svébytnou organizaci.

Fudokan karate je tedy návratem k započaté cestě, přesněji řečeno k již dávno započaté cestě, která jde přes Taji Kaseho až k Yoshitakovi Funakoshimu.

Překlad z knihy: Dr. Ilja Jorga – Traditional Karate-do Fudokan, Berlin 1994